470.000.000 VND

  77 Hùng Vương, Phường 2, Tân An, Long An,Việt Nam.