Số 24 Quốc lộ 1, Khu đô thị TT hành chính tỉnh, P6. Tp Tân An. Long An